Σήμερα οι θετικές μου δηλώσεις στάζουν Αγάπη! «Είμαι Αγάπη», «Είμαι αγαπητός», «Όλη μου η Ζωή είναι Αγάπη», «Τα πάντα γύρω μου είναι Αγάπη»! Και έτσι είναι! Έγινε, έγινε, έγινε! Ευχαριστώ!

Αγάπη και Φως

Χρυσάφη Μαρία
Αγγέλων φως