Ημέρα Τετάρτη – Αρχάγγελος Γαβριήλ

Gabriel

Ημέρα Τετάρτη

Αρχάγγελος Γαβριήλ. Το όνομα του σημαίνει «Ο Θεός είναι η Δύναμή μου». Το Χρώμα του είναι το Λευκό.
Είναι ο Αρχάγγελος της Γαλήνης, της Χαράς και μας βοηθάει με Νέες Εμπνεύσεις, Νέα Ξεκινήματα και Σύλληψη Παιδιών!

Χρυσάφη Μαρία
Αγγέλων Φως