Ημέρα Τετάρτη – Αρχάγγελος Γαβριήλ

Gabriel

Ημέρα Τετάρτη

Αρχάγγελος Γαβριήλ. Το όνομα του σημαίνει «Ο Θεός είναι η Δύναμή μου». Το Χρώμα του είναι το Λευκό.
Είναι ο Αρχάγγελος της Γαλήνης, της Χαράς και μας βοηθάει με Νέες Εμπνεύσεις, Νέα Ξεκινήματα και Σύλληψη Παιδιών!

Αγγέλων Φως
Χρυσάφη Μαρία

Ημέρα Τετάρτη

Gabriel

Ημέρα Τετάρτη
Αρχάγγελος Γαβριήλ. Το όνομα του σημαίνει «Ο Θεός είναι η Δύναμή μου». Το Χρώμα του είναι το Λευκό
Είναι ο Αρχάγγελος της γαλήνης, της χαράς και μας βοηθάει με νέες εμπνεύσεις, νέα ξεκινήματα και σύλληψη παιδιών !