Αγγελικοί Αριθμοί !

Οι Άγγελοι γίνονται πολύ ευρηματικοί κάθε φορά που θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας και να μας στείλουν τα μηνύματά τους.
Συχνά μας στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω των αριθμών.
Εάν αντιληφθείτε ότι βλέπε την ίδια σειρά αριθμών συνεχώς, αυτό σημαίνει ότι οι Άγγελοι κάτι θέλουν να σας πουν. Μπορεί για παράδειγμα να βλέπετε μία πινακίδα με τον αριθμό 111 ή 222 κοκ.
Μπορεί επίσης να σας δώσουν ένα μήνυμα που να περιέχει δύο ίδιους αριθμούς όπως για παράδειγμα 522, 440 κοκ.

Με πολλή μεγάλη χαρά, δημιουργήσαμε για εσάς βίντεο με τις ερμηνείες αυτών των Αγγελικών Αριθμών, τα οποία μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας, Αγγέλων Φως, καθώς και στο κανάλι μας στο Youtube.

Κάθε φορά που οι Άγγελοι θα σας μιλήσουν μέσω των αριθμών, μπορείτε να ανατρέξετε και να δείτε τι θέλουν να σας πουν ! Αγάπη και Φως

Αγγέλων Φως

Πηγή: Από το βιβλίο “Θεραπεία με την βοήθεια των Αγγέλων”, της Doreen Virtue, Εκδόσεις Κρύων.

Αγγελικές Σειρές Αριθμών – Ίδια σειρά αριθμών

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 111 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 222 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 333 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 444 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 555 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 666 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 777 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 888 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 999 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 000 Doreen Virtue

 

Αγγελικές Σειρές Αριθμών – Συνδυασμοί του 1

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 121 ή 112 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 133 ή 113 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 114 ή 144 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 115 ή 551 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 116 ή 661 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 117 ή 771 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 181 ή 818 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 119 ή 199 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 100 ή 110 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών – Συνδυασμοί του 2

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 221 ή 112 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 223 και 323 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 224 ή 244 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 255 ή 225 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 266 ή 226 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 277 ή 272 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 288 ή 282 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 299 ή 292 Doreen Virtue

Αγγελικές Σειρές Αριθμών Μήνυμα 200 ή 202 Doreen Virtue

 

Σελίδα 1 από 3123